Brussels puts protecting money for science and innovation

EU flags outside European CommissionThe European Commission will insist that structural funds should not be spent only for infrastructure, but also for science and innovation. Yes, e goods are difficult to, than to highways, but it is important for Bulgaria to invest in growth and job creation.

Tova applicant Wolfgang Burcher, Deputy Director "Research and Innovation" at the European Commission discussion on how the funding of research projects from the EU budget 2014-2020 Mr., Organized by the Institute for Economics and International Relations and the Delegation of Bulgarian Socialists in the European Parliament.

Burcher provide funding opportunities for science, innovation and research, and focused, Th sredstvata for tyah, Small and medium enterprises and the green economy will have special protection, which will allow national authorities to spend on other.

DSC_1598Инвестициите в развитие на наука и иновации в България са ниски и това е сериозно предизвикателство, смята Бурчер. При средно за ЕС от 2% от брутния национален продукт, България отделя едва около 0,5% за наука. Друг проблем е слабият интерес на бизнеса в инвестициите за иновация.

Ivaylo Kalfin, който е докладчик на Европейския парламент за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2014-2020 g. предупреди, че най-вероятно европейските разходи ще бъдат чувствително орязани, като парите за растеж и изследвания ще бъдат сред най-силно засегнатите. Страните членки вече преговарят по проект за бюджет, в който специалната рамкова програма за наука и изследвания "Хоризонт 2020" е намалена от 80 on 70 billion. euro.

"България трябва да си постави за цел да развива и науката и иновациите и една модерна икономика, която да промени страната до 2020 g. Това първо трябва да се постави като цел и да се търси с всички средства, включително национално съфинансиране и специално насочени политики" , добави Калфин.

During the discussion BAS scientists from Bulgarian universities urged to create a specific operational program for science in Bulgaria, за да може да се направят целенасочени инвестиции в науката и в модернизирането на българската икономика.

Такова решение може да вземе правителството, а то дава противоречиви сигнали по въпроса – отначало всички бяха против, след това образователният министър поиска такава програма, сега и президентът говори в тази посока, но решение още няма, komentiruet Kalfin.IMG_1357

„Хоризонт 2020“ е целеви инструмент за финансиране на върхови постижения в областта на науката и новите технологии с бюджет 80 billion euros. From 2014 g. чрез него ще могат да се финансират проекти за иновации във всички сектори на икономиката. От програмата могат да ес възползват университети, институти, иновативни компании и малки и средни предприятия.

Представителите на академичната общност на дискусията предупредиха, че липсата на политика за развитие на науката означава, Bulgarian scientists that will remain in the country.

Comments are closed.