Bruselj postavlja varovanje denarja za znanost in inovacije

EU flags outside European CommissionEvropska komisija bo vztrajala, da strukturni skladi ne bi smeli porabiti za infrastrukturo, ampak tudi za znanost in inovacije. Da, To je težje, od česar avtoceste, vendar pa je za Bolgarijo pomembno vlagati v rast in ustvarjanje delovnih mest.

To je dejal Wolfgang Burcher, Namestnik direktorja "raziskave in inovacije" pri Evropski komisiji, v razpravi o tem, kako raziskati financiranje projektov iz proračuna EU 2014-2020 G., организирана от Института за икономика и международни отношения и Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.

Burcher zagotoviti možnosti financiranja za znanost, inovacije ter raziskave in prezrte, to pomeni, da za njih, Mala in srednje velika podjetja in zeleno gospodarstvo bodo imeli posebno zaščito, kar bo omogočilo nacionalnim organom, da ga preživite na drugo.

DSC_1598Инвестициите в развитие на наука и иновации в България са ниски и това е сериозно предизвикателство, смята Бурчер. При средно за ЕС от 2% от брутния национален продукт, България отделя едва около 0,5% за наука. Друг проблем е слабият интерес на бизнеса в инвестициите за иновация.

Ivaylo Kalfin, който е докладчик на Европейския парламент за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2014-2020 g. предупреди, че най-вероятно европейските разходи ще бъдат чувствително орязани, като парите за растеж и изследвания ще бъдат сред най-силно засегнатите. Страните членки вече преговарят по проект за бюджет, в който специалната рамкова програма за наука и изследвания "Хоризонт 2020" е намалена от 80 o 70 milijard. евро.

"България трябва да си постави за цел да развива и науката и иновациите и една модерна икономика, която да промени страната до 2020 g. Това първо трябва да се постави като цел и да се търси с всички средства, включително национално съфинансиране и специално насочени политики" , добави Калфин.

По време на дискусията учени от БАН и от българските университети настояха да бъде създадена специална оперативна програма за наука в България, за да може да се направят целенасочени инвестиции в науката и в модернизирането на българската икономика.

Такова решение може да вземе правителството, а то дава противоречиви сигнали по въпроса – отначало всички бяха против, след това образователният министър поиска такава програма, сега и президентът говори в тази посока, но решение още няма, коментира Калфин.IMG_1357

„Хоризонт 2020“ е целеви инструмент за финансиране на върхови постижения в областта на науката и новите технологии с бюджет 80 milijard evrov. Od 2014 g. чрез него ще могат да се финансират проекти за иновации във всички сектори на икономиката. От програмата могат да ес възползват университети, институти, иновативни компании и малки и средни предприятия.

Представителите на академичната общност на дискусията предупредиха, че липсата на политика за развитие на науката означава, че българските учени няма да останат в страната.

Komentarji so zaprti.