Ivaylo Kalfin wordt de regering verzocht hoeveel geld je wilt verklaren uit de EU-begroting en wat het zal besteden

kalfinEU-middelen moeten stoppen met kijken als je geld, je nodig hebt om te besteden. По-важно е за какво да се харчат, заяви доладчикът на ЕП по дългосрочния бюджет на ЕС 2014 -2020 Ivaylo Kalfin.

Евродепутатът участва в дискусията "Parijs of het beleid. Европейският бюджет 2014-2020 Dhr.", организирана в София днес. В дебата, посветен на бъдещия бюджет на ЕС, се включиха с икономисти, посланици от ЕС и представители на академичните среди у нас.

Парите от ЕС са инструмент и трябва да се инвестират дългосрочно, коментира Калфин. Той критикува пренасочването на 600 miljoen. levs. от европейските фондове за изграждане на канализация и водопроводи към купуването на автобуси за градския транспорт в София. "Столичани ще се возят пет години на нови автобуси, maar veel plaatsen zal worden beroofd van de watervoorziening, die er gebruik van 50 Dhr., betoogde MEP.

"България пропуска процеса на преговори по финансовата рамка за следващия програмен период", заяви Калфин. Той призова правителството да обяви разчети за очакваните средства от европейския бюджет до 2020 Dhr., както и да обяви нуждите, за които планира да ги използва. Калфин настоя българските власти да участват по-активно в преговорите за договарянето на бюджета, които са в разгара си в Брюксел: "Когато правителството е наясно с интереса на страната, може да намери и подходящи съюзници , за да го отстоява".

Кипърското председателство на ЕС предложи в понеделник 5% намаление на проектобюджета от 1,033 miljard. и България трябва да заяви позицията си ясно, защото някои от тези идеи не отговарят на българския интерес, настоя докладчикът на Европейския парламент.

Калфин обърна внимание, че занапред достъпът до европейските средства ще става по-труден и ще бъде обвързан с водената в страната икономическа политика и с целите на ЕС.Предвижда се намаляване на европейските средства по основни политики, на които България разчита, като парите за догонване (кохезионна политика) и средствата за земеделие и развитие на селските региони. Няма яснота дали ЕС ще продължи да изплаща компенсации за спирането на четирите малки блока на АЕЦ "NPP" след 2020 Dhr., както и каква сума ще отпусне след 2013 g. България настоява за 450 miljoen. euro over de komende 7 Dhr., waarvan er slechts beloofd 208 miljoen.

MEP zei, dat directe omgeving betalingen aan Bulgaarse boeren in de komende zeven jaar zal toenemen met 10-15%, maar niet het niveau van de oude lidstaten. De verdeling van het geld zal afhangen van de beslissing van de regering of de invoering van een cap op subsidies dan ondersteunen 250 хил. euro, ontvangende meestal graan.

Volgens prof.. Gancho Ganchev Bulgarije zal sterk afhankelijk zijn van de EU-financiering te zijn 2020 Dhr., omdat de kans op de terugkeer van grote hoeveelheden buitenlandse investeringen en het economisch model 2008 Dhr., is te verwaarlozen. Tegelijkertijd is op dit moment in ons land is tot slechts ongeveer 33-40% dan voor middelen van het land, dat we niet langer kunnen veroorloven, zei Prof makroikonomistat. Garabed Minassian Conference.

Reacties zijn gesloten.