Como parar a compra de votos por fundos

A conversão da corrida eleitoral em comprar nega a democracia - a definição de "melhor democracia, que pode ser comprado com dinheiro " (melhor dinheiro da democracia pode comprar) meio, que tanto a democracia, като начин за отчитане на реалните предпочитания на хората, така и пазарът като честно съревнование между производителите, губят своята основа.

Опитите въпросът да бъде решен единствено с усилията на правораздавателната и правозащитната система се оказват неефективни. Купуването на гласове се доказва трудно, а продаването на такива практически няма как да бъде санкционирано.

За да може нещо да бъде купено, то трябва да бъде платено. Това практически винаги трябва да стане с пари, тъй като стимулирането на избирателния вот с конкретни стоки, например раздване на храни, дърва за огрев и т.н., може да бъде разкрито и доказано значително по-лесно. Плащането, от своя страна, може да стане или в кеш или по електронен път. Вторият начин е ограничен както вследствие на това, че оставя следи в банковата отчетност, така и поради отсъствието в повечето случаи на електронни карти собственост на купувания електорат.

Сумите за купуване на избиратели, които трябва да са налични под формата на банкноти, са значителни. Например, стимулиране на двеста хиляди гласа с по 50 лева изисква 10 милиона. Ако отчетем, че купуването определено обогатява и някакви посредници, които не работят безплатно, то крайната сума би трябвало да нарастне неколкократно. Пари са необходими и за приспиване на бдителността на правохранителните органи. portanto, кешови пари от порядъка на 50-100 милиона трябва да са под ръка за да може купуването да се реализира физически. Тези суми или трябва да се складират някъде или да се изтеглят от банковата система преди изборите. Трябва да се има предвид също, че пазаруването на гласове има смисъл само ако е масово. Купуването на отделни гласове има локално значение и не променя крайния политически резултат.

Складирането на големи суми за продължително време е рисковано и лесно може да бъде разкрито и санкционирано, тъй като тези, които физически купуват гласове са общо взето добре известни. Ето защо, това, което най-вероятно се случва няколко седмици преди избори, е теглене от банките на пари в кеш от страна на различни съмнителни фирми и физически лица, без връзка с някакъв конкретен бизнес. portanto, това, което следва да се направи, е проследяване на всички странни източвания на банкови сметки или ограничаване на тегленето на пари в брой примерно един месец преди избори. Тук трябва да добавим, че банките и сега би следвало да информират компетентните органи при съмнителни тегления на пари, а финансовото разузнаване би следвало да бди не само за пране на пари, но и за всички финансови операции, свързани с нарушаването на закона. Едно тясно сътрудничество между полицията и банковата система може да направи купуването на гласове изключително трудно. Обратното, масовото купуване на гласове е невъзможно без пасивното, в най-добрия случай, съучастие на определени банкови институции или чиновници. Преминаването към изцяло електронни разплащания потенциално може да елиминира всякакво купуване на гласове.

Естествено възниква и въпросът за произхода на парите, за купуване на гласове. Бизнесът, работещ в рамките на закона, трудно може да задели пари за политическа корупция. Обичайните заподозрени са контрабандата, наркотрафика, трафика на хора, източването на ДДС и други подобни, които практически винаги се реализират с политическа протекция. portanto, борбата с подземния бизнес и борбата срещу купуването на гласове, са практически едно и също нещо.

Не бива да се забравя и финансирането на политическите партии. Само размерът на държавните субсидии е от порядъка на 30-40 милиона лева годишно. Освен това партиите могат да получават пари от дарения, членски внос, лихви, наеми, банкови заеми и т.н. Т.е., партиите разполагат и с достатъчно законни финансови средства за купуване на гласове. За да не става това, законът трябва да регламентира изчерпателно точно за какво могат да се използват партийните средства. Трябва да се изисква също така всички партийни приходи и разходи да се реализират само и единствено по електронен път. Това ще ограничи драстично възможностите за пряко използване на партийни пари за купуване на избиратели.

Както се вижда, банково-финансовите инструменти за борба с купуването на гласове на изборите потенциално могат да решат проблема изцяло и завинаги. Въпросът е в политическата воля.

Comentários estão fechados.