Circum mensam: EU pecunia – In societate auctus?

CONSORTIUM Bulgaria-EC CONSENSUS 2014-2020 G."

Circum mensam Progressio PDF PDF progressio Loquélæ

Pecunia EU - incrementi CONSORTIUM?

European budget 2014-2020 T.

Sofia, 14 June 2013 g.

За предстоящия седемгодишен финансов период 2014-2020 g. процедурата на ЕС за пръв път предвижда сключване на специални споразумения за партньорство (СП) между Европейската комисия и държавите-членки за ползването на европейските фондове за следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, предполагащи съответни ангажименти и възможности за контрол. Самата Многогодишната финансова рамка на ЕС все още предстои да бъде съгласувана между Съвета на ЕС, Европейската комисия, като също за пръв път се иска съгласието и на Европейския парламент, преди МФР да бъде окончателно утвърдена.

До края на 2013 g. предстои окончателното съгласуване с институциите на ЕС на

Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 g. То наследява Националното стратегическа рамка 2007-2013 g. за разитието на България. България вече изпрати своя проект за СП и предстоят преговорите по него.

Кръглата маса „ЕСфондовете – партньорство за растеж? European budget 2014-2020 г.”, организирана от ИИМО, съвместно с Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент и Фондация „Солидарно общество” е продължение на цикъла дискусии, организирани през периода ноември 2012 g. – март 2013 Mr, dedicavit ad MFF / MFF / EU 2014-2020 g. et ob suum momentum Bulgaria. Devoti sunt in basic parametri EU budget; quaestiones ex scientiae, innovatio, incrementa et usu; agricultura progressum;Bulgarorum regionibus Progressionem.

Вижте и видео от проявата:

Parte 1

YouTube Preview Image

Parte 2

YouTube Preview Image

 

Gallery

Creative Commons License
hoc opus per IIMO enim sit amet Wikimedia Foundation 4.0 International

Leave a Reply Name.