Ronde tafel: ЕС фондоветепартньорство за растеж?

PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST BULGARIJE-EC 2014-2020 G."

Ronde tafel Programma PDF Programma PDF Toespraken

EU-fondsen - PARTNERSCHAP VOOR GROEI?

Europese begroting 2014-2020 D.

Sofia, 14 Juni 2013 g.

Voor de komende financiële periode van zeven 2014-2020 g. процедурата на ЕС за пръв път предвижда сключване на специални споразумения за партньорство (SP) tussen de Europese Commissie en de lidstaten over het gebruik van EU-middelen voor het volgende meerjarig financieel kader, suggereert relevante verplichtingen en bedieningsopties. Самата Многогодишната финансова рамка на ЕС все още предстои да бъде съгласувана между Съвета на ЕС, Европейската комисия, като също за пръв път се иска съгласието и на Европейския парламент, преди МФР да бъде окончателно утвърдена.

До края на 2013 g. предстои окончателното съгласуване с институциите на ЕС на

Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 g. То наследява Националното стратегическа рамка 2007-2013 g. за разитието на България. България вече изпрати своя проект за СП и предстоят преговорите по него.

Roundtable "ESfondovete - Partnerschap voor groei? Europese begroting 2014-2020 g ", georganiseerd door IIMO, samen met de Bulgaarse socialistische delegatie in het Europees Parlement en het "Gezamenlijk samenleving" is een voortzetting van de cyclus discussies, georganiseerd tijdens de periode van november 2012 g. - Maart 2013 Dhr., gewijd aan het MFK / MFK / EU 2014-2020 g. en het belang ervan voor Bulgarije. Ze waren gewijd aan de fundamentele parameters van de EU-begroting; problemen van de wetenschap, innovatie, groei en werkgelegenheid; de ontwikkeling van de landbouw;ontwikkeling van de Bulgaarse regio's.

Вижте и видео от проявата:

Deel 1

YouTube voorvertoningsafbeelding

Deel 2

YouTube voorvertoningsafbeelding

 

Galerij

Reacties zijn gesloten.