Runt bord: ЕС фондоветепартньорство за растеж?

PARTNERSKAPSAVTAL BULGARIEN-EC 2014-2020 G."

Runt bord Program PDF Program PDF Tal

EU-medel - partnerskap för tillväxt?

EU: s budget 2014-2020 D.

Sofia, 14 Juni 2013 g.

För den kommande sju räkenskapsperioden 2014-2020 g. процедурата на ЕС за пръв път предвижда сключване на специални споразумения за партньорство (SP) mellan Europeiska kommissionen och medlemsstaterna om användningen av EU-medel för nästa fleråriga budgetram, предполагащи съответни ангажименти и възможности за контрол. Самата Многогодишната финансова рамка на ЕС все още предстои да бъде съгласувана между Съвета на ЕС, Европейската комисия, като също за пръв път се иска съгласието и на Европейския парламент, преди МФР да бъде окончателно утвърдена.

До края на 2013 g. предстои окончателното съгласуване с институциите на ЕС на

Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 g. То наследява Националното стратегическа рамка 2007-2013 g. за разитието на България. Bulgarien har redan skickat sitt förslag till SP och kommande förhandlingarna om det.

Roundtable "ESfondovete - Partnerskap för tillväxt? EU: s budget 2014-2020 g ", organiseras av IIMO, tillsammans med den bulgariska socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet och "gemensamt samhälle" är en fortsättning av cykeln diskussionerna, organiseras under perioden november 2012 g. - Mars 2013 Mr, tillägnad MFF / MFF / EU 2014-2020 g. och dess betydelse för Bulgarien. De ägnades åt de grundläggande parametrarna i EU: s budget; problem av vetenskap, innovation, tillväxt och sysselsättning; jordbrukets utveckling;utveckling av bulgariska regioner.

Вижте и видео от проявата:

Del 1

YouTube Preview Image

Del 2

YouTube Preview Image

 

Galleri

Kommentarer är stängda.