Yuvarlak masa: ЕС фондоветепартньорство за растеж?

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ BULGARİSTAN-EC 2014-2020 G."

Yuvarlak masa Program PDF Program PDF Konuşmaları

AB fonları - BÜYÜME İÇİN ORTAKLIK?

Avrupa bütçesi 2014-2020 D.

Sofya, 14 Haziran 2013 g.

За предстоящия седемгодишен финансов период 2014-2020 g. процедурата на ЕС за пръв път предвижда сключване на специални споразумения за партньорство (СП) между Европейската комисия и държавите-членки за ползването на европейските фондове за следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, предполагащи съответни ангажименти и възможности за контрол. Самата Многогодишната финансова рамка на ЕС все още предстои да бъде съгласувана между Съвета на ЕС, Европейската комисия, като също за пръв път се иска съгласието и на Европейския парламент, преди МФР да бъде окончателно утвърдена.

До края на 2013 g. предстои окончателното съгласуване с институциите на ЕС на

Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 g. То наследява Националното стратегическа рамка 2007-2013 g. за разитието на България. България вече изпрати своя проект за СП и предстоят преговорите по него.

Yuvarlak Masa "ESfondovete - Büyüme İçin Ortaklık? Avrupa bütçesi 2014-2020 g ", IIMO tarafından düzenlenen, birlikte Avrupa Parlamentosu Bulgar Sosyalist heyeti ve "Birlikte toplum" ile döngü tartışmalar bir devamıdır, Kasım döneminde düzenlenen 2012 g. - Mart 2013 Bay, MFF / MFF / AB adanmış 2014-2020 g. ve Bulgaristan için önemi. Onlar AB bütçesinin temel parametreleri tahsis edildi; bilimin sorunları, yenilik, büyüme ve istihdam; tarımın geliştirilmesi;Bulgar bölgeleri gelişimi.

Вижте и видео от проявата:

Bölüm 1

YouTube Preview Image

Bölüm 2

YouTube Preview Image

 

Galeri

Akaydın
Bu iş tarafından IIMO Bir altında lisanslanmıştır Creative Commons Atıf-Noncommercial 4.0 Uluslararası

yoruma kapalı.