Program – България на Балканите: Дневен ред 2017

Институтът за балканистика с Център по тракология – Българска академия на науките

Институтът за икономика и международни отношения

имат удоволствието да Ви поканят на

шестата от поредицата дискусии „България и нейните съседи”

БЪЛГАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ: ДНЕВЕН РЕД 2017

itibaren 17:30 karşı 20:00 h. в понеделник, 6 Şubat 2017 g.

в залата на ИБЦТ-БАН, ул. „Московска” 45

През последното десетилетие България като че ли тръгна по пътя от амбицията за лидерство на Балканите до външнополитическата абдикация от региона. Обратима ли е тенденцията и какво предстои на българската външна политика в регионален план през 2017 Bay:

  • Балканите и геополитическите разломи - остана ли място за „регионална принадлежност” в политиката?
  • Националните интереси и приоритети – изпразни ли се фразата от съдържание?
  • България и регионалната сигурност – между тероризма, радикалния ислям и мигрантския татиск отвън, регионалните национализми и местния популизъм?
  • Колко дълъг ще е българският преход от „снишаване докато отмине бурята” до „политика по всички азимути” – и това ли са алтернативите?
  • Неизползваният външнополитически ресурс на България: с регионална активност в ЕС и с европейска тежест на Балканите?
  • Двустраннитя дневен ред – реактивиране и преосмисляне на приоритетите?

Дискусията ще се проведе по т.н. Chatham House Rules:

  • Участниците могат да използват изнесената информация, но без да се позовават на имената или институциите на говорителите;
  • При публично използване на информация от дискусиите следва да се упоменава, че тя е получена в рамките на Дискусиите „България и нейните съседи”, организирани от ИБЦТ-БАН и ИИМО

За участие са поканени ограничен кръг представители на научните и академични среди, diplomatlar, представители на неправителствени организации

Akaydın
Bu iş tarafından IIMO Bir altında lisanslanmıştır Creative Commons Atıf-Noncommercial 4.0 Uluslararası

yoruma kapalı.