Tag Archives: Сп. “Икономист”

Конфронтация без граници

Има ли друг изход от спиралата на конфронтацията освен директния сблъсък? И до какво може да доведе един директен сблъсък в днешния свят? За съжаление именно такъв тип въпроси отново доминират международния дневен ред след новата дипломатическа война Лондон-Москва.Случаят „Скрипал“ е поредният епизод в един крайно негативен процес на продължителен и все по-изострящ се политически…
Повече

Балкански евро-дилеми

Европа се бои от Западните Балкани. Но и се страхува за Западните Балкани. Което открива сериозен шанс пред България. За провеждане на активна политика.Нестабилността на региона, наличието на множество наследени и нови конфликти и напрежения между държавите, трудностите в борбата с организираната престъпност и корупцията (в резултат на войните и ЮГО-ембаргото), както и опасенията от…
Повече

ЕС и посоката на скоростите

Пет сценария за бъдещето на ЕС. Но само две посоки, в които да се върви към това бъдеще. И една стартова, „мъртва” точка – сегашното състояние на съюза. Което също е обозначено като отделен сценарий – но подходът business as usual е не просто отлагане на решаването на проблемите, а тяхното по-нататъшно задълбочаване.Реалната дилема, пред…
Повече

Много ли са университетите в България?

От доста време въпросът с броя на университетите в България се коментира на различни равнища и по различни поводи. Преобладава мнението, лансирано от Световната банка, че в България, а и в повечето източноевропейски страни, университетите са твърде много. Тази теза обикновено са възприема безкритично като очевидно вярна и ненуждаеща се от доказателства, независимо от това,…
Повече

Варшавските договорености

Съществува ли знак за равенство между повече оръжие и повече сигурност? Когато става дума за отношенията между НАТО и Русия отговорът е отрицателен. Повече оръжие води единствено до още повече оръжие – от едната, респективно от другата страна. Иначе казано – нова спирала в надпреварата във въоръжаването. Парадоксално - развиваща се под знак на доктрината…
Повече