„Балканите в ХХI век – българският поглед” – изказвания

Избледняват ли Балканите на политическата карта на света?

Проф. д-р Динко Динков

Прочетете


Балканите в глобалния свят

Любомир Кючуков

Прочетете


Новата историческа ситуация в Югоизточна Европа

Проф. д.ф.н. Васил Проданов

Прочетете


Регионализация и регионализъм на Балканите

Проф. д.ик.н. Мария Чавдарова

Прочетете


Регионалното сътрудничество в НАТО и в ЕС на Балканите – предизвикателства и възможности

Симеон Николов

Порчетете


Един народ в две държави – опит за рационално системно решение на „македонския” въпрос

Чавдар Минчев; Димитър Пенков

Прочетете


Българо-гръцките отношения и влиянието им върху процесите на Балканите

Бойко Борисов

Прочетете


Проблемът за националната идентичност

Анина Йовкова

Прочетете