Месец: ноември 2022

Ролята на САЩ във войната Русия – Украйна

Теорията за причините и обхвата на войната са многобройни, но в преамбюла на Устава на ЮНЕСКО, според мен, е най-точното определение: войната се ражда  в умовете на хората и в умовете…