КРЪГЛА МАСА „РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ. ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 г.“ – изказвания

РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ. ЕВРОЙПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 г.

Ивайло Калфин

Прочетете


РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ. ЕВРОЙПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 г.

К. Расмусен

Прочетете


Измерване на териториалната кохезия в ЕС и България 2007-2011

Проф. д-р Нено Димов

Прочетете