Категория: Икономика

Икономика на санкциите

Опитният български дипломат посланик Бойко Коцев твърди, че санкциите са патология в международните отношения. Санкциите действително показват, че има заболяване, има проблеми в отношенията и те очевидно са отклонени от…

Икономика на конфронтацията: възможна ли е в един глобален свят?

Икономическата конфронтация, на която сме свидетели през последните години и която достига своята кулминация вследствие на войната в Украйна, е изпуснала последния влак на глобализацията. Свидетели сме на сблъсък между…

Енергийната сигурност на ръба на конфликта: ще издържи ли конструкцията на международните отношения?

Увод Темата за многоизмерните въздействия на войната в Украйна върху енергийния сектор се явява обект на специално внимание през последните месеци не само в рамките на Европа, но и в…

Екологична и продоволствена сигурност: колко удара още може да поеме светът?

Някои учени твърдят, че сме навлезли в нова геоложка епоха, наречена антропоцен – епоха, в която хората оказват все по-забележимо въздействие върху планетата Земя. Това поражда опасения, че може би…

Балканите в стратегическата визия на Китай

Нарастващото внимание на геополитическите играчи към Балканите и Черно море ги правят една от пресечните точки както за съперничество, така и за лансирането на конкурентни проекти. И ако за НАТО…

Китай: новият глобален играч на Балканите

Балканите винаги са били арена, където се сблъскват геостратегическите интереси на т.нар. „големи играчи“. От една страна е Западът, сега в лицето на ЕС и САЩ, а от другата – Изтокът,…