Категория: Събития

Инициативите „17+1“ и „Триморие“ (Интермариум) – икономическите им измерения и има ли скрити военнополитически цели?

Инициативата („17 + 1“) Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа („17 + 1“, по-рано 16 + 1) е инициатива на китайското министерство на външните работи за…

Българо-китайските отношения: постижения и предизвикателства

Характеристиката на българо-китайските отношения обикновено започва с историческите традиции и напомнянето, че България е втората страна, признала Китайската народна република само 2 дни след нейното провъзгласяване – на 3 октомври…

Цифровата битка за бъдещето

Високите цифрови технологии осигуриха на Китай през последните години пробив във влиянието на световно равнище. В тази област КНР спечели предимство с много иновативен подход – с икономически мерки, меко,…

Китай като възможен финансово-икономически фактор за развитие на идеята за „макрорегионално сътрудничество“ на ЕС в Черноморието

Настоящият материал е предназначен за обосноваване на предложението ми, направено писмено по време на дискусията. Отнася до подхода да се търси взаимно-изгодно финансово‑икономическо съдействие от Китай за реализиране на конкретни…

Европейският съюз доказа своята жизненост

Встъпително изказване на президента Румен Радев на Конференцията „The EU: going know-where?“ или „ЕС – (не)знайно накъде?” (24 юни 2020 г.). Започвам с въпроса какво стана с Бялата книга на…

ЕС на кръстопът: напред към укрепване на интеграцията или крачка назад към националните държави?

Конференцията “The EU: Going Know-Where?” или „Европейският съюз – (не)знайно накъде?“, организирана от Института за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт“ и с участието на президента на България…