Категория: 30 години от 10 ноември 1989

От реваш към реваншизъм

Тридесетте години, изминали след промените в Източна Европа дават достатъчно основания за равносметка. Въпреки разнообразието и спецификата на отделните страни…