Категория: Проекти

Геополитика в един „счупен“ свят: как ще се подредят парчетата?

Светът се тресе. И все по-интензивно. От противопоставяне и стремеж за доминация. От кризи, санкции, конфликти, войни. И прогнозата за следващите години – а може би десетилетия – не изглежда…

Икономика на конфронтацията: възможна ли е в един глобален свят?

Икономическата конфронтация, на която сме свидетели през последните години и която достига своята кулминация вследствие на войната в Украйна, е изпуснала последния влак на глобализацията. Свидетели сме на сблъсък между…

Енергийната сигурност на ръба на конфликта: ще издържи ли конструкцията на международните отношения?

Увод Темата за многоизмерните въздействия на войната в Украйна върху енергийния сектор се явява обект на специално внимание през последните месеци не само в рамките на Европа, но и в…

Екологична и продоволствена сигурност: колко удара още може да поеме светът?

Някои учени твърдят, че сме навлезли в нова геоложка епоха, наречена антропоцен – епоха, в която хората оказват все по-забележимо въздействие върху планетата Земя. Това поражда опасения, че може би…

Отношенията България – Северна Македония: накъде оттук нататък?

Девета годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ От отказа на България да даде съгласие за началото на преговорите за присъединяване на РС Македония и Албания към ЕС…

България и Република Северна Македония – актуални аспекти на отношенията ни

Благодаря за поканата, поздравления за организаторите на форума. Надявам се да има повече чуваемост от управляващите, които правят радикални заявки да разсекат възела на македонския въпрос. Основата, върху която се…