Категория: Международни отношения

Руските енергийни проекти в Европа: ще преодолеят ли „триморската“ бариера?

През последните години инициативата „Три морета“ постепенно се превръща в един от водещите европейски проекти, който концентрира надеждите и ентусиазма на дванадесет държави, разположени между Балтийско, Черно и Адриатическо море.…

Трите морета и едното от тях: остана ли място за регионално сътрудничество в Черно море?

  Интересът към морските територии   е бил  и днес остава сериозен. От зората на човешката цивилизация хората са се заселвали около големи водни басейни по различни причини – водата осигурява…

БАЛКАНИТЕ В СТРАТЕГИЧЕСКАТА ВИЗИЯ НА КИТАЙ

Нарастващото внимание на геополитическите играчи към Балканите и Черно море ги правят една от пресечните точки както за съперничество, така и за лансирането на конкурентни проекти. И ако за НАТО…

КИТАЙ ОБРЪЩА СВОИТЕ ПРИОРИТЕТИ КЪМ ЕВРОПА

Благодаря на Института за икономика и международни отношения, на Българското дипломатическо дружество и на фондация „Фридрих Еберт“ за поканата и за дискусията, която организирате по стратегическа география, ако ми позволите…

Китай: новият глобален играч на Балканите

Балканите винаги са били арена, където се сблъскват геостратегическите интереси на т.нар. „големи играчи“. От една страна е Западът, сега в лицето на ЕС и САЩ, а от другата – Изтокът,…

Балканите в китайския геополитически модел

Към днешна дата КНР вече е първа геоикономическа сила – глобално производствено средище, ключов валутно-финансов фактор и първостепенен иновационно-технологически център. Това се дължи, както на вътрешни, така и на външни…