Категория: Публикации

Геополитика в един „счупен“ свят: как ще се подредят парчетата?

Светът се тресе. И все по-интензивно. От противопоставяне и стремеж за доминация. От кризи, санкции, конфликти, войни. И прогнозата за следващите години – а може би десетилетия – не изглежда…

Икономика на конфронтацията: възможна ли е в един глобален свят?

Икономическата конфронтация, на която сме свидетели през последните години и която достига своята кулминация вследствие на войната в Украйна, е изпуснала последния влак на глобализацията. Свидетели сме на сблъсък между…

Енергийната сигурност на ръба на конфликта: ще издържи ли конструкцията на международните отношения?

Увод Темата за многоизмерните въздействия на войната в Украйна върху енергийния сектор се явява обект на специално внимание през последните месеци не само в рамките на Европа, но и в…

Екологична и продоволствена сигурност: колко удара още може да поеме светът?

Някои учени твърдят, че сме навлезли в нова геоложка епоха, наречена антропоцен – епоха, в която хората оказват все по-забележимо въздействие върху планетата Земя. Това поражда опасения, че може би…

Комунистически Китай – лидер на глобалния капитализъм?

Сам по себе си въпросът дали една комунистическа държава може да се превърне в глобален лидер на капитализма изглежда достатъчно парадоксален. Но само на пръв поглед. Защото от една страна…

Отношенията България – Северна Македония: накъде оттук нататък?

Девета годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ От отказа на България да даде съгласие за началото на преговорите за присъединяване на РС Македония и Албания към ЕС…