Категория: Изказвания

От реваш към реваншизъм

Тридесетте години, изминали след промените в Източна Европа дават достатъчно основания за равносметка. Въпреки разнообразието и спецификата на отделните страни…

Балканите: глобални играчи и регионални интереси – къде е пресечната точка?

На политическата карта на света вече няма Балкани. Близо три десетилетия това понятие отсъства от политическата лексика на международни отношения.…

Евро-векторите към геополитическия триъгълник САЩ-Китай-Русия

Благодаря на организаторите – Институт за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт“, за поканата да участвам в днешната…

Европейски съюз минус едно – накъде води прецедентът?

Решението на Великобритания да излезе от Европейския съюз създаде прецедент, чиито ефекти дълго време ще се изясняват. Въпреки че в…

Брекзит: политическа драма с несигурен изход

Да се дискутират последиците от излизане на Великобритания от Европейския съюз (ЕС), когато е неясно какво точно ще стане и…

Русия или ЕС: дилемното мислене носи конфронтация*

През последното десетилетие в политическите процеси на европейския континент се оформи една ясно формулирана дилемност – ЕС или Русия. Иначе…