Конференция

НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН?

Трябва ли човечеството задължително да преминава през апокалипсиса на войната  преди да постигне катарзиса на мира? Този въпрос звучи все по-актуално след началото на войната в Украйна.

Независимо кога и как ще приключи, тази война потвърди – и се вписа – в достатъчно видими процеси на дълбоки промени в международните отношения след края на студената война.  Войната се върна не само като факт, но и като начин на мислене, като допустим, легитимен инструмент за разрешаване на междудържавни спорове. А мирът изчезна от дневния ред не просто като цел, а дори и като понятие.

Следвоенният световен ред, основан на международни институции и международно право, ерозира. Но това, което изкристализира на негово място не са нови институции и нови правни норми, а свят, доминиран от конфронтацията и милитаризацията.

В условията на ескалиращо разделение и противопоставяне, на буквално разкъсване на политическата и икономическа тъкан на света, ничия сигурност не може да бъде гарантирана. Като рисковете вече са всеобхватни: за енергийната, комуникационна, информационна, продоволствена, киберсигурност. А световната икономика е доминирана от рестрикции, санкции, контрасанкции.

Какъв е изходът от спиралата на конфронтацията и възможно ли е ново разведряване? Как може да се възстанови поне минималната степен на доверие между държавите, което да позволи търсенето на взаимно приемливи и договорени решения на конфликтите? И как България трябва да защити своите интереси в тази ситуация? Това са въпросите, на които ще търси отговор дискусията по време на конференцията.

 Програма

27 юни 2022 г., понеделник, от 10:00 до 12:30 ч.

„София Хотел Балкан”, зала „Средец”

09:30

Регистрация на участниците

10:00

 

Откриване

Жак ПАПАРО, директор за България, Фондация „Фридрих Еберт”

Въвеждащо изказване

Георги ПЪРВАНОВ, президент на Република България (2002-2012

10:30

 

10:45

 

 

11:00

 

11:15

Любомир КЮЧУКОВ,  директор на ИИМО

Геополитика в един „счупен“ свят: как ще се подредят парчетата?

Ивайло КАЛФИН, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд

Икономика на конфронтацията: възможна ли е в един глобален свят?

Доц. Елизабет ЙОНЕВА, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“, УНСС

Енергийната сигурност на ръба на конфликта: ще издържи ли конструкцията на международните отношения?

Петър ВИТАНОВ, ръководител на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент

Екологична и продоволствена сигурност: колко удара още може да поеме светът?

Модератор: Проф. Искра БАЕВА, преподавател в СУ „Климент Охридски“

11:30

Дискусия

12:30

Край на конференцията