Конференция “България и регионалното сътрудничество”

Втора годишна конференция „Балканите в ХХI век – българският поглед”

 

Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа е необходимост. То е в интерес на всички страни и на региона като цяло. Независимо, че икономическата криза и политическите трусове преносачиха вниманието върху вътрешнополитическите и социални проблеми в отделните страни, Балканите имат много по-сериозен ресурс и възможност да се впишат в новия глобален свят именно като регион. Това бяха основните тези, около които се обединиха участниците във втората годишна конференция „Балканите в ХХI век – българският поглед”, проведена на 18 март 2014 г.

Тази година конференцията премина под надслова „България и регионалното сътрудничество”. По традиция тя бе организирана от Института за икономика и международни отношения, съвместно с Университета за национално и световно стопанство, Българското дипломатическо дружество и Националната асоциация за международни отношения. Както и през 2013 г. тя бе предшествана от младежка кръгла маса на същата тема, победителят от която получи възможност да се включи като панелист в основната дискусия. В дебата взеха участие предишни министри на външните работи, изявени представители на академичните среди, дипломати, експерти, журналисти. Медиен партньор в организацията на конференцията бе списание „Международни отношения”, където се публикуват всички изказвания на панелистите.

Дискусията се проведе в следната тематична рамка:

Регионалното сътрудничество в ЮИЕ – интереси, обхват, граници:

 • Национализмите на Балканите и регионалното сътрудничество – обратимо ли е европеизирането на региона?
 • Национални интереси, регионални перспективи, европейски цели – несъвместими ли са посоките?
 • Енергетика, инфраструктура, екология, сигурност – колко дълъг е списъкат на общорегионалните теми?
 • Архитектурата на регионалното сътрудничество – довършена ли е сградата?

Регионалното сътрудничество и ЕС:

 • Дебатът за Европа – бъдещето на регионализма?
 • Европа за Балканите – от какви Балкани има нужда?
 • Балканите за Европа – на фокус ли са все още?
 • Разширяването на ЕС в ЮИЕ – край на процеса или процес без край?
 • Регионалното сътрудничество и членството в ЕС (и НАТО) – полета на взаимна допълняемост?

Регионално сътрудничество и регионални партньорства:

 • Северното сътрудничество – приложим ли е примерът?
 • ЧИС – ново председателство, стари предизвикателства?
 • Дунавската стратегия на ЕС и ЮИЕ – с какво е натоварен корабът?
 • Средиземноморието и Балканите – пресечните точки на интересите?
 • Източното партньорство и Балканите – заинтересовани наблюдатели или активни участници?

Дебатите очертаха значението на регионалното сътрудничество както за евроатлантическата перспектива на региона като цяло, така и неговата роля за сигурността и стабилността на Балканите. Специално внимание бе обърнато на доизграждане на архитектурата на регионалното сътрудничество, включително чрез предстоящото създаване на Балканска парламентарна асамблея. Лансирана бе и идеята за създаване на  „Балкански Вишеград” -  „Група Б5 (Балкани 5), обединяваща страните от региона, являващи се членки едновременно на ЕС и НАТО (България, Гърция, Румъния, Словения и Хърватия), която да служи като платформа за консултации, координация и сътрудничество – в рамките на ЕС, но и в интерес на всички страни от Балканите.

Comments are closed.