ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЧЕРНОМОРСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Юлия Церова

Началник отдел „Регионално сътрудничество”, дирекция „Югоизточна Европа” на Министерство на външните работи 

Уважаеми дами и господа,

Позволете ми преди всичко да изразя благодарност към организаторите за предоставената ми възможност да участвам в този авторитетен форум и да представя пред една толкова компетентна аудитория приоритетите на българското ротационно председателство на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.

   Както е известно, изграждането на доверие, стабилност и сигурност в ЮИЕ и Черноморския регион са приоритети на българската политика в областта на регионалното сътрудничество. Нашата страна разглежда Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) като  най-представителната и институционално развита организация в региона на Черно море, която допринася за укрепване на икономическата и политическа стабилност в региона.

В качеството си на ротационен председател на ЧИС за периода 1 януари-30 юни 2014 г., България отдава важно значение на проекто-ориентирания подход към регионалното сътрудничество. Под мотото „Better Synergy for Enhanced Competitiveness” – По-добра синергия за засилена конкурентноспособност”, българското председателство насочва усилията си към по-нататъшното развитие на многостранното сътрудничество в рамките на ЧИС в духа на  диалога и добросъседството и увеличаването на ефективността на организацията.

Приоритети на българското председателство на ЧИС са сътрудничеството в областта на транспорта, младежта и спорта, борбата с организираната престъпност,  здравеопазването (в това число и проблемите, свързани с бежанците), информационните и комуникационните технологии, задълбочаването на бизнес-контактите между страните от региона.

            Българското ротационно председателство ще домакинства две ресорни срещи на министерско равнище – на министрите на транспорта (на 16 април) и на министрите на младежта и спорта (във Варна на 25 април). В рамките на българското председателство ще се проведе също така среща на министрите на вътрешните работи в Букурещ.

            Заключителната проява на ротационното ни председателство – 30-та среща на Съвета на министрите на външните работи, ще се състои на 19 юни във Варна.

Календарът на българското председателство на ЧИС е богат на разностранни прояви в различни области на сътрудничеството, с особен акцент върху развитието на икономическите и търговските отношения между страните от региона на Черно море, в пълно съответствие с името и целите на организацията. Наред с председателството на ЧИС, България е също така ротационен председател на  един от неговите Специализирани органи – а именно, Бизнес-съвета на ЧИС. В това си качество, след няколко дни – на 20 март, страната ни ще бъде домакин на 48-та среща на Борда на директорите на Бизнес-съвета, която ще бъде съпроводена и с провеждането на Черноморски бизнес-форум. Двете мероприятия се организират от Българската търговско-промишлена палата.

За първи път – на 22 юни – страната ни ще бъде домакин на Годишната среща на Управителния съвет на Черноморската банка за възстановяване и развитие, която също ще бъде предшествана от бизнес-форум, събиращ представители на бизнес-средите от региона.

            По време на председателството си България ще постави акцент върху практическите аспекти на осъществяването на един от основните инфраструктурни проекти на ЧИС – изграждането на Черноморския магистрален пръстен. На тази тема ще бъде посветена Регионална конференция по въпросите на транспорта, логистиката и информационните технологии.

            Очакваме, че тези и много други прояви с практическа насоченост и като цяло работата, която ще бъдe проведена в рамките на българското председателство, да допринесат за успешното изпълнение на новия Икономически дневен ред на Организацията, приет през 2012 г. в Истанбул и да окажат практическо въздействие върху развитието на сътрудничеството в рамките на ЧИС.

Важно направление на нашата дейност в рамките на председателството ни е развитието на  прагматичен диалог между ЧИС и ЕС и по-силното ангажиране на ЕС в региона. Работим за идентифициране на общи интереси и приоритети в конкретни области на сътрудничество, с оглед постигането на потенциална синергия между изпълнението на целите на Икономическия дневен ред на ЧИС и политиките на ЕС , и изграждане на партньорства.

В тази връзка, България координира своите усилия с останалите две страни-членки на ЕС в ЧИС – Гърция и Румъния. Отчитаме, че съвпадението на българското председателство на ЧИС и на гръцкото председателство на ЕС през първата половина на 2014 г. е една добра възможност за развитие на взаимодействието между ЧИС и ЕС и увеличаване на видимостта на организацията в Европейския съюз – становище, което се споделя и от нашите гръцки и румънски партньори.

Създаването на синергия между ЧИС и останалите регионални формати на сътрудничество е също една от целите на българското ротационно председателство на ЧИС.

Насърчаване на сътрудничеството между Черноморския и Дунавския регион, е сред целите на българското председателство на ЧИС. В този контекст, ще работим за по-тясно взаимодействие между ЧИС с Дунавската стратегия, доколкото двата водни басейна са свързани и общи проекти могат да бъдат от полза за развитието на икономиката и контактите между страните от Черноморския регион и Централна Европа.

В заключение, бих искала да отбележа, че успешното реализиране на българското председателство на ЧИС ще допринесе за активизиране на регионалната външна политика на България и за осъществяване на един от националните ни външнополитически приоритети, а именно, развитие на  отношенията на България със страните от Черноморския регион.

Added benefits of selecting a faculty paper composing organization: For many students, every new assignment delivers a completely new set of requirements, making write essays for money students extremely competitive. When most students can perform those missions well and become at the top of their course, not all of us have the same skill. To be a great pupil, it is best to use college paper writing companies to help you in producing your newspapers into perfection.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *