Месец: април 2019

Евро-векторите към геополитическия триъгълник САЩ-Китай-Русия

Благодаря на организаторите – Институт за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт“, за поканата да участвам в днешната…

Европейски съюз минус едно – накъде води прецедентът?

Решението на Великобритания да излезе от Европейския съюз създаде прецедент, чиито ефекти дълго време ще се изясняват. Въпреки че в…

Брекзит: политическа драма с несигурен изход

Да се дискутират последиците от излизане на Великобритания от Европейския съюз (ЕС), когато е неясно какво точно ще стане и…