Месец: януари 2024

Динамиката в режима на международноправен контрол над въоръженията и разоръжаването

Настоящият преглед на някои от основните елементи и текущото състояние на международноправния контрол над въоръженията и разоръжаването няма за цел да бъде изчерпателен, нито да обхване в детайли неговата сложна…