Категория: Китай и Балканите

Балканите в стратегическата визия на Китай

Нарастващото внимание на геополитическите играчи към Балканите и Черно море ги правят една от пресечните точки както за съперничество, така и за лансирането на конкурентни проекти. И ако за НАТО…

Китай обръща своите приоритети към Европа

Благодаря на Института за икономика и международни отношения, на Българското дипломатическо дружество и на фондация „Фридрих Еберт“ за поканата и за дискусията, която организирате по стратегическа география, ако ми позволите…

Китай: новият глобален играч на Балканите

Балканите винаги са били арена, където се сблъскват геостратегическите интереси на т.нар. „големи играчи“. От една страна е Западът, сега в лицето на ЕС и САЩ, а от другата – Изтокът,…

Балканите в китайския геополитически модел

Към днешна дата КНР вече е първа геоикономическа сила – глобално производствено средище, ключов валутно-финансов фактор и първостепенен иновационно-технологически център. Това се дължи, както на вътрешни, така и на външни…

Инициативите „17+1“ и „Триморие“ (Интермариум) – икономическите им измерения и има ли скрити военнополитически цели?

Инициативата („17 + 1“) Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа („17 + 1“, по-рано 16 + 1) е инициатива на китайското министерство на външните работи за…

Българо-китайските отношения: постижения и предизвикателства

Характеристиката на българо-китайските отношения обикновено започва с историческите традиции и напомнянето, че България е втората страна, признала Китайската народна република само 2 дни след нейното провъзгласяване – на 3 октомври…