Категория: Китай и Балканите

Цифровата битка за бъдещето

Високите цифрови технологии осигуриха на Китай през последните години пробив във влиянието на световно равнище. В тази област КНР спечели предимство с много иновативен подход – с икономически мерки, меко,…

Китай като възможен финансово-икономически фактор за развитие на идеята за „макрорегионално сътрудничество“ на ЕС в Черноморието

Настоящият материал е предназначен за обосноваване на предложението ми, направено писмено по време на дискусията. Отнася до подхода да се търси взаимно-изгодно финансово‑икономическо съдействие от Китай за реализиране на конкретни…