Младежка кръгла маса “България и регионалното сътрудничество”

Втора младежка кръгла маса „Балканите в ХХI век – българският поглед”

Допълнителни материали:

За втора поредна година в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) се проведе младежка кръгла маса "Балканите в ХХI в. - българският поглед". Кръглата маса тази година бе под надслов „България и регионалното сътрудничество” и се проведе на 13 март 2014 г. Както и при първото си издание тя бе организирана от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) при УНСС и Студентския дипломатически клуб (СДК) при Софийски университет „Климент Охридски”, с подкрепата на Института за икономика и международни отношения, УНСС, Българското дипломатическо дружество и Националната асоциация за международни отношения.

Конференцията бе открита с приветствие от страна на декана на факултет „Международни отношения” на УНСС проф. Антоанета Василева, като сред участниците бяха студенти и докторанти от различни университети от София и страната, включително и международно участие.

След извършената предварителна селекция допуснатите до финалната кръгла маса участници защитиха свои разработки по проблемите на регионалното сътрудничество на Балканите, перспективите за неговото развитие, проблемите пред по-нататъшното разширяване на ЕС в региона. Широкият набор от теми предизвика голям интерес и оживена дискусия с активното участие и на присъстващите студенти и преподаватели. Общо бе становището, че България може и трябва да бъде активен фактор на Балканите и да затвърди ролята си на пионер в развитието на регионалното сътрудничество, чието начало бе положено през 1996 г. в София. Нещо повече, регионалното сътрудничество е ключово за бъдещата роля и място на Балканите в един глобализиращ се свят, като гарант за мира, сигурността и развитието на региона би било единствено цялостното му интегриране в ЕС и НАТО.

Журито в състав Любомир Кючуков - директор на ИИМО, Филип Боков – председател на БДД, Чавдар Минчев – изпълнителен директор на НАМО и гл. ас. д-р Бойко Вълчев от катедра „Международни отношения“ на УНСС отличи най-добре структурираните и интересни презентации и защитени тези. Съгласно регламента  на най-добре представилият се участник, студентът от СУ Илиян Илиев бе предоставена възможността да се включи като панелист на конференцията на същата тематика организирана за 18 март т. г. отново в УНСС, както да публикува разработката си в сп. "Международни отношения",

Наградените участници в конференцията с Грамота на Българското дипломатическо дружество:

1. Илиан Илиев, студент в СУ „Климент Охридски” - "за отлична, компетентна и обоснована разработка”

2. Явор Симеонов, Националeн военен университет, гр. Велико Търново  - "за много добра, компетентна и обоснована разработка”

3. Христо Славов, студент в УНСС - "за добра, компетентна и обоснована разработка”

3. Петър Данов, СИБАЛ, завеждащ правна секция  - "за актуална, компетентна и обоснована разработка”

Comments are closed.