Събития

Знания, растеж, заетост – бюджетът на ЕС за 2014-2020

Бюджетът на Европейския съюз трябва да служи като катализатор за растежа и създаването на работни места в Европа, най-вече като стимулира инвестициите в производството и квалификацията на хората.Разходите през периода 2014-2020 г. ще бъдат фокусирани върху растежа, заетостта и конкурентоспособността в съответствие със стратегията „Европа 2020“.Тези цели на съюза ще бъдат осъществени чрез функциите „Конкурентоспособност…
Повече

Programme – Knowledge, Growth, Employment: EU Budget 2014-2020

The Delegation of the Bulgarian Socialists in the European Parliament with the kind  cooperation of The Economics and International Relations InstituteKNOWLEDGE, GROWTH, EMPLOYMENT: EU BUDGET 2014-2020 Conference on the Multiannual Financial Framework of the EU for the period 2014-2020PROGRAMME30th of November, 2012 from 10:00 to 13:00Sofia, Hilton Hotel, hall "Musala"  9:30 Registration of the participants10:00 Opening of…
Повече

Пари или политики

Какво предвижда проектът за следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз? Какви свои приоритети следва да развие и защити България в рамките на неговото обсъждане? Около тези въпроси е концентрирано вниманието на цикъла дебати "Европейски бюджет: 2014-2020 г.", организиран от Делегацията на българските социалисти в европейския парламент и Института за икономика и международни отношения. Първата…
Повече

Европейският бюджет до 2020 г. – по-модерно разпределение на средствата и повече предизвикателства за страните членки

Европейската комисия поставя нови условия срещу отпускането на средства от европейския бюджет за 2014 – 2020 г.  Брюксел предлага 1,033 трилиона евро за следващия програмен период.Финансирането се обвързва с постигането на целите на стратегия „Европа 2020“ – растеж и нови работни места.Новото в бюджет 2014-2020За следващия 7-годишен период правителствата ще поемат предварително ангажименти за резултатите,…
Повече

Ивайло Калфин призова правителството да заяви колко пари иска от бюджета на ЕС и за какво ще ги харчи

На европейските средства трябва да спрем да гледаме като на пари, които трябва да се изхарчат. По-важно е за какво да се харчат, заяви доладчикът на ЕП по дългосрочния бюджет на ЕС 2014 -2020 Ивайло Калфин. Евродепутатът участва в дискусията "Пари или политики. Европейският бюджет 2014-2020 г.", организирана в София днес. В дебата, посветен на…
Повече

Глобалният свят и регионалното сътрудничество*

От Ленин към Ленън! Може ли да се окаже, че този преход най-точно отразява развитието на човешката история в продължение на столетие - от „пролетарския интернационализъм” към глобалния свят?Отминалият век премина под знака на изкристализирането, укрепването и превръщането в държавна доктрина на комунистическата идеолгия, а след това създаването на социалистическия лагер, оформянето на две противоборстващи…
Повече