Категория: Видео архив

Кръгла маса: ЕС фондовете – партньорство за растеж?

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО БЪЛГАРИЯ-ЕК 2014-2020 Г.“ Кръгла маса Програма PDF Program PDF Изказвания ЕС ФОНДОВЕТЕ – ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАСТЕЖ? ЕВРОПЕЙСКИ…

Европейски бюджет 2014-20202 г.: Селското стпонаство – проблеми и решения

КРЪГЛА МАСА Темата Програма PDF Program PDF „СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ? ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 Г.“ Пловдив, 18 януари 2013…

Селското стопанство – проблеми и решения?

Бъдещето на новата ОСП в периода 2014-2020-а година, за субсидиите, пазарите на селскостопански стоки и инвестициите в земеделието    …