Категория: Видео архив

Кръгла маса: ЕС фондовете – партньорство за растеж?

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО БЪЛГАРИЯ-ЕК 2014-2020 Г.“ Кръгла маса Програма PDF Program PDF Изказвания ЕС ФОНДОВЕТЕ – ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАСТЕЖ? ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 Г. София, 14 юни 2013 г.  

Кръгла маса „Развитието на българските региони. Европейски бюджет 2014-2020 г.“

София, 22 февруари 2013 г. Темата Програма PDF Program EN PDF Изказвания Заключителната, пета кръгла маса от цикъла дискусии, посветен на Многогодишната финансова равка на ЕС (МФР) за периода 2014-2020…

Европейски бюджет 2014-20202 г.: Селското стпонаство – проблеми и решения

КРЪГЛА МАСА Темата Програма PDF Program PDF „СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ? ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 Г.“ Пловдив, 18 януари 2013 г. Ръководители и представители на над 50 браншови организации от…

Селското стопанство – проблеми и решения?

Бъдещето на новата ОСП в периода 2014-2020-а година, за субсидиите, пазарите на селскостопански стоки и инвестициите в земеделието