КРЪГЛА МАСА “РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ. ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 Г.”

София, 22 февруари 2013 г.

Темата Програма PDF Program EN PDF Изказвания

Заключителната, пета кръгла маса от цикъла дискусии, посветен на Многогодишната финансова равка на ЕС (МФР) за периода 2014-2020 г., организирани от Института за икономика и международни отношения и Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, бе посветена на европейското финансиране за развитието на българските региони.

Участие в нея взеха представители Европейския парламент и Европейската комисия, на държавната администрация, депутати в Народното събрание, представители на Националното сдружение на българските общини, кметове, работодателски организации, синдикати, научни институти, експерти, НПО, журналисти.

Съгласуването на национални приоритети, подготовката на значими проекти с проследими резултати и ефективността на усвояването на еврофондовете бюха приоритетните теми в обсъжданията. Всичко това – при реалното намаляване на средствата в европейския бюджет, които България ще получи за следващия седемгодишен период и значително утежняване на условията за тяхното използване – поставя много сериозни предизвикателства пред правителството и местните власти на страната.

Cohesion Policy PDF

 

Видео от конференцията:

Част 1

YouTube Preview Image

Част 2

YouTube Preview Image

 

 

Галерия

Comments are closed.