Категория: България и еврофондовете

Европейски бюджет 2014-20202 г.: Селското стпонаство – проблеми и решения

КРЪГЛА МАСА Темата Програма PDF Program PDF „СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ? ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 Г.“ Пловдив, 18 януари 2013…

Селското стопанство – проблеми и решения?

Бъдещето на новата ОСП в периода 2014-2020-а година, за субсидиите, пазарите на селскостопански стоки и инвестициите в земеделието    …

Брюксел слага защита на парите за наука и иновации

Eвропейската комисия ще настоява парите от структурните фондове да не се харчат само за инфраструктура, но също и за наука…

„Хоризонт 2020“ – парите за наука и иновации

Хоризонт 2020“ е нова програма, която обединява досегашните програми и инструменти, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии. С…

Европейски бюджет 2014-2020: Знания, растеж, заетост

Бюджетът на Европейския съюз трябва да служи като катализатор за растежа и създаването на работни места в Европа, най-вече като…