Месец: януари 2013

Дебатът за Европа – българската позиция (програма и участници)

Институт за икономика и международни отношения Академия за лидерство Кръгла маса ДЕБАТЪТ ЗА ЕВРОПА – БЪЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯ хотел „Белчин гардън”,…

Европейски бюджет 2014-20202 г.: Селското стпонаство – проблеми и решения

КРЪГЛА МАСА Темата Програма PDF Program PDF „СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ? ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 Г.“ Пловдив, 18 януари 2013…

Селското стопанство – проблеми и решения?

Бъдещето на новата ОСП в периода 2014-2020-а година, за субсидиите, пазарите на селскостопански стоки и инвестициите в земеделието    …