КРЪГЛА МАСА Темата Програма PDF Program PDF

„СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ? ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 Г.“ Пловдив, 18 януари 2013 г. Ръководители и представители на над 50 браншови организации от селското стопанство, експерти, аграикономиски, представители на неправителствени организации и журналисти дискутираха със съдокладчика на Европейския парламент по Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. Ивайло Калфин и с икономическия съветник в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на Европейската комисия Томас Аскарате основните параметри на европейското финансиране за българското селско стопанство за следващия седемгодишен период и проблемите пред усвояването на еврофондовете. Дискусията се проведе в рамките на кръглата маса „Селското стопанство – проблеми и решения”, трета поред от цикъла дискусии „Европейски бюджет 2014-2020 г.”, организирани от Института за икономика и международни отношения и Делегацията на българските социалисти в ЕП.

Изказвания

 

И. Калфин Аскарате Azcarate Presentation проф. Бъчварова

 

Видео от събитието

[youtube]http://youtu.be/6mmIIpRTkQ4[/youtube]  

Галерия

By EIRI