Кръгла маса: ЕС фондовете – партньорство за растеж?

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО БЪЛГАРИЯ-ЕК 2014-2020 Г."

Кръгла маса Програма PDF Program PDF Изказвания

ЕС ФОНДОВЕТЕ – ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАСТЕЖ?

ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 Г.

София, 14 юни 2013 г.

 

За предстоящия седемгодишен финансов период 2014-2020 г. процедурата на ЕС за пръв път предвижда  сключване  на специални споразумения за партньорство (СП) между Европейската комисия и държавите-членки за ползването на европейските фондове за следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, предполагащи съответни ангажименти и възможности за контрол. Самата Многогодишната финансова рамка на ЕС все още предстои да бъде съгласувана между Съвета на ЕС, Европейската комисия, като също за пръв път се иска съгласието и на Европейския парламент, преди МФР да бъде окончателно утвърдена.

До края на 2013 г. предстои окончателното съгласуване с институциите на ЕС на

Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. То  наследява Националното стратегическа рамка 2007-2013 г. за разитието на България. България вече изпрати своя проект за СП и предстоят преговорите по него.

Кръглата маса „ЕСфондовете – партньорство за растеж? Европейски бюджет 2014-2020 г.”, организирана от ИИМО, съвместно с Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент и Фондация „Солидарно общество” е продължение на цикъла дискусии, организирани през периода ноември 2012 г. – март 2013 г., посветени на Многогодишната финансова рамка /МФР/ на ЕС 2014-2020 г. и нейното значение за България. Те бяха посветени на основните параметри на бюджета на ЕС; на проблемите на науката, иновациите, растежа и заетостта; на развитието на селското стопанство;развитието на българските региони.

 

 Вижте и видео от проявата:

Част 1

YouTube Preview Image

Част 2

YouTube Preview Image

 

Галерия

Comments are closed.