Категория: Публикации

Кризата в концепцията за световен ред

Тревогите и размислите за обстановката в света през утрешния ден помагат на участниците в международното общуване за по-безболезнено приспособяване към суровите реалности и за определяне на тяхната линия на поведение…

Къде минава линията между споразумението и отстъплението?

Когато през есента на 2019 г. България направи рязък завой в своя подход спрямо Република Северна Македония (РСМ) като обвърза подкрепата си за започване на преговори за присъединяване към Европейския…

Преодоляването на македонизма – ключът по пътя към европейската интеграция на Република Северна Македония

През последната година се забелязва нов подход в отношенията между България и Република Северна Македония. Фокусът бе изместен от проблематичните исторически въпроси и се насочи към друг ключов въпрос в…

Българското председателство на Съвета на ЕС (януари-юни 2018)  и въздействието му върху отношенията между България и Северна Македония

Уводни думи В статията е направен опит да се изведат особеностите на отношенията между Република Северна Македония и Република България в контекста на европейската интеграция на западната ни съседка.  Ротационното…

Балканите в стратегическата визия на Китай

Нарастващото внимание на геополитическите играчи към Балканите и Черно море ги правят една от пресечните точки както за съперничество, така и за лансирането на конкурентни проекти. И ако за НАТО…

Китай обръща своите приоритети към Европа

Благодаря на Института за икономика и международни отношения, на Българското дипломатическо дружество и на фондация „Фридрих Еберт“ за поканата и за дискусията, която организирате по стратегическа география, ако ми позволите…