Категория: Изказвания

Европейски бюджет 2014-20202 г.: Селското стпонаство – проблеми и решения

КРЪГЛА МАСА Темата Програма PDF Program PDF „СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ? ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ 2014-2020 Г.“ Пловдив, 18 януари 2013…

Селското стопанство – проблеми и решения?

Бъдещето на новата ОСП в периода 2014-2020-а година, за субсидиите, пазарите на селскостопански стоки и инвестициите в земеделието    …

Знания, растеж, заетост – бюджетът на ЕС за 2014-2020

Бюджетът на Европейския съюз трябва да служи като катализатор за растежа и създаването на работни места в Европа, най-вече като…