Категория: Събития

„Хоризонт 2020“ – парите за наука и иновации

Хоризонт 2020“ е нова програма, която обединява досегашните програми и инструменти, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии. С…

Европейски бюджет 2014-2020: Знания, растеж, заетост

Бюджетът на Европейския съюз трябва да служи като катализатор за растежа и създаването на работни места в Европа, най-вече като…

Знания, растеж, заетост – бюджетът на ЕС за 2014-2020

Бюджетът на Европейския съюз трябва да служи като катализатор за растежа и създаването на работни места в Европа, най-вече като…

Пари или политики

Какво предвижда проектът за следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз? Какви свои приоритети следва да развие и защити България…

Европейският бюджет до 2020 г. – по-модерно разпределение на средствата и повече предизвикателства за страните членки

Европейската комисия поставя нови условия срещу отпускането на средства от европейския бюджет за 2014 – 2020 г.  Брюксел предлага 1,033…