Един Ирак, два Ирака …

Можеше ли да няма Ирак? Отговорът е еднозначен и, за съжаление, негативен. Иракската криза е логично следствие от развитието на света през последните години. Тя не е предизвикана от факта,…